Filmska improvizacija za romsko mladino

V okviru programa Erasmus + MLADINA, smo začeli  z izvajanjem projekta aktivnosti mladih, ki nagovarja razvoj digitalnih kompetenc in medijske pismenosti ter zagotavljanje za angažiranje v civilni družbi. Projekt, ki ga izvaja skupina mladih Romkinj in Romov, skupaj s strokovnimi mentorji, prispeva k vključevanju in raznolikosti te pridobivanju novih znanj filmske produkcije snemanja, montaže, snemanja zvoka in uporabe različnih tehničnih pripomočkov.

Projekt bomo izvajali na mesečnih srečanjih v obdobju 12 mesecev.

Vabljeni k sodelovanju v projektni ekipi kot tudi na samih delavnicah.

Več informacij na spletni strani in na rd.romano.veseli@gmail.com


POVEZOVANJE ROMOV - Svet stoji na mladih

VABILO NA MEDNARODNO MLADINSKO IZMENJAVO 

POVEZOVANJE ROMOV – SVET STOJI NA MLADIH

(od 14.4. do 23.4. 2022, Stari trg ob Kolpi)

Živijo,

če si star med 15 in 29 let, te vabimo, da se nam pridružiš na 10 dnevni mednarodni izmenjavi, ki bo potekala med 14. in 23. aprilom 2022  v Beli krajini – Srednji Radenci 2, Stari trg ob Kolpi– EKO vasica Rinčica .

Prišli bodo mladi udeleženci iz Slovenije, Hrvaške in Italije.

Skupaj se bomo družili in preživljali čas z zanimivim programom in prostočasnimi dejavnostmi:

  • Zeliščarske delavnice
  • Gledališke improvizacijske delavnice
  • Pogovorne delavnice (izobraževanje,zaposlovanje,diskriminacija
  • Reciklaža in ponovna upoaba
  • Delavnice na temo Evrope in Romov
  • Veliko družabnih vsebin ( digitalno opismenjevanje, video delavnice,, športne aktivnosti, izleti, filmski in tematski večeri)

Udeležba je brezplačna vključno s potnimi stroški, stroški nočitev in prehrane (zajtrk, kosilo, večerja in malice) ter programskimi aktivnostmi. 

Projekt, ki ga financira EU Erasmus+ preko NA MOVIT, organizira Romsko društvo Romano veseli v partnerstvu z Rom HR iz Hrvaške in Jonathan Coop iz Italije. 

ZA DODATNE INFORMACIJE POKLIČI: 040 625 981 ali 041 445 838

OZ PIŠI: rd.romano.veseli@gmail.com

Udeležba je omejena zato pohiti s prijavo!

E-kartica projekta

Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem

Slika
Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

Podporo za projekt smo pridobili na javnem razpisu Active Citizens Fund v Sloveniji za male projekte in ga izvajamo v partnerstvu z Zavodom Mavrični bojevniki in društvom Projekt človek.

Opis projekta

V zadnjih letih je zaznan velik porast zlorabe psihoaktivnih substanc (PAS) med mladimi v romskih naseljih na Dolenjskem. Posledice zaznamujejo tako posameznike kot širšo družbo. Konkretna pomoč pa zaradi mnogih razlogov do mladih oseb ne pride.

S projektom bomo razvili in implementirali skupnostno storitev, ki bo nudila neposreden individualni stik in delo z mladimi s težavami s PAS v naseljih  in zunanjo strokovno podporo. Aktivnost vključuje celoletno delo na terenu, ki ga bomo izvajali skozi novo storitev Romskega posrednika za preprečevanje zlorabe PAS. Prpiravili bomo tudi priročnik za delo z mladimi romskimi odvisniki, tako bomo omogočili prenos dobre prakse tudi na druge organizacije in regije 

Vzpostavili bomo zaupljiv odnos in zagotovili strokovno podporo »od zunaj« mladim posameznikom pri nadaljnji obravnavi odvajanja od PAS in alkohola ter kot ključen cilj projekta vzpostavili dolgoročni kanal za vse, ki bodo v prihodnje iskali strokovno pomoč v sprejemnem centru za odvisnike, ki ga upravlja partnerska organizacija v NM.

Z izvajanj projekta bomo dosegli dvig ozaveščenosti mladih Romov in romskih družin o nevarnosti zlorabe PAS in alkohola ter dvig informiranosti o podpornih organizacijah. Izvedli bomo delavnice osveščanja v romskih naseljih in komunikacijsko akcijo informiranja za romsko skupnost v romskem in slovenskem jeziku. 

Pomemben del aktivnosti bomo namenili osveščanju na ravni lokalnih in nacionalnih odločevalcev ter resornih organov in spodbujanju sistemske podpore za reševanje problematike na področju preprečevanja zlorabe PAS med mladimi Romi na Dolenjskem.

Izvedba projekta Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem je podprta s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

Vodja projekta in kontaktna oseba je Milena Tudija. Za več informacij spremljajte našo spletno stran in FB profil ali pišite na rd.romano.veseli@gmail.com.

Projekt traja 12 mesecev.

 

USPOSABLJANJE ROMSKEGA POSREDNIKA

Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

Datum: 29. 1. 2022

Na projektu Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem smo že začeli z izvajanjem nekaterih PROJEKTNIH aktivnosti. 

Začeli smo z vključevanjem romskega posrednika  v usposabljanje za delo z mladimi odvisniki od PAS, ki ga organizira partnerska organizacija Društvo Projekt Človek. Usposabljanje vključuje 9 ur neposrednega usposabljanja, 12 ur praktičnega dela v skupini pod mentorstvom in 3 ure individualnega svetovanja z mentorjem.

Izvedba projekta Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem je podprta s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

 

ZAČELI SMO Z AKTIVNIM IZVAJANJEM PILOTSKE STORITVE ROMSKEGA POSREDNIKA

Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

Datum: 4. 2. 2022

Po izvedenem usposabljanju izbrane osebe za delo z mladimi odvisniki od PAS, smo začeli z aktivnim izvajanjem storitve romskega posrednika, ki nagovarja mlade Rome in romsko skupnost o problematiki odvisnosti v romskih naseljih. Romski posrednik bo spodbujal motivacijo za opuščanje zlotabe PAS in omogočil neposreden stik odvisnikov in njihovih družin s strokovno organizacijo, ki deluje na področju preprečevanja in zdravljenja odvisnosti od PAS.

Izvedba projekta Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem je podprta s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

 

 

PREDLOG ZA VKLJUČEVANJE PROBLEMATIKE DROG MED MLADIMI  ROMI v TEMELJNI DOKUMENT RS ZA ROME za obdobje  od 2021 do 2030

Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

Datum: 7. 4. 2022

V času priprave projektne dokumetacije MEK PE DOLESTAR je Vlada RS ponudila zainteresirani javnosti v dopolnitev osnutek krovnega vladnega dokumenta za romsko skupnost v Sloveniji. Pripravo Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021 -2030 je koordiniralo MNZ, svoje prispevke pa so dodali vsi resorni organi in inštitucije.

Nacionalni program ukrepov je usklajen  s Strategijo razvoja Slovenije do 2030 Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf (gov.si) in temeljnimi mednarodnimi in razvojnimi dokumenti, ki se nanašajo (tudi) na pripadnike romske skupnosti kot eno od ranljivih skupin. Ključni okvir, na katerega se naslanja novi nacionalni program ukrepov, pa je novi strateški okvir Evropske unije »Unija enakosti: Strateški okvir EU za enakost, vključevanje in udeležbo Romov" https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:52020DC0620. ki je bil sprejet z namenom doseganja večjega in hitrejšega napredka pri izboljšanju položaja Romov v EU. 

Po preučitvi objavljenega osnutka NPUR smo ugotovili, da državne inštitucije zlorabe drog in odvisnosti od PAS ne zaznavajo kot problematičnega področja oz niso dovolj seznanjene s problematiko in v krovni dokument ne vključujejo strategij in programov za soočanje, zmanjševanje ali preprečevanje  problematike odvisnosti od PAS med otroci in mladoletnimi Romi oz v romski skupnosti na splošno. 

Skupaj z Društvom Projekt človek smo pripravili komentarje s konkretnimi predlog, cilji in ukrepi za vključitev problematike v NPUR 2021-2030. 

Predlogi dopolnitev in vključitev CILJA 3.2.3.4 Ozaveščanje in zmanjševanje škode zaradi psihoaktivnih substanc (PAS), alkohola in drugih oblik zasvojenosti oz. rizičnih vedenj ter socialna rehabilitacija med mladimi Romi v romskih naseljih ni bila upoštevana in uradni dokument NPUR 2021-2030 ni vključil nobenih konkretnih ukrepov za izboljšanje problematike napodročju zlorabe drog in PAS. 

Spodaj se lahko seznanite z odzivom resrniih inštitucij, ki so podale komentarje na naš predlog in si preberete končni dokument NPUR 2021-2030, ki ga je pripravila Vlada RS.

Povezava na vladni dokument Pregled odzivi in pripombe ter predlogi na NPUR 2021 do 2030 s komentarjem resornih organov na predlog RDRV in Društva Projekt Človek

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/UN/NPUR-2021-2030/Pregled-odzivi-in-pripombe-ter-predlogi-na-NPUR-2021-2030.pdf

Povezava na NPUR 2021-2030   

https://www.gov.si/novice/2021-12-28-vlada-je-sprejela-nacionalni-program-ukrepov-za-rome-za-obdobje-20212030/

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/UN/NPUR-2021-2030/108NPRomi.docx

Izvedba projekta Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem je podprta s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

 

 

OBJAVA INFORMACIJE O PROJEKTU MEK PE DOLESTAR na SPLETNI STRANI ACF

Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

Datum: 21. 4. 2022

https://acfslovenia.si/podprti-projekti/mek-pe-dolestar-preprecevanje-zlorabe-drog-med-mladimi-romi-na-dolenjskem/

Izvedba projekta Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem je podprta s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

 

SESTANEK na ZVEZI ZA RAZVOJ ROMSKE SKUPNOSTI

Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

Datum: 4. 5. 2022

Na sestanku smo predstavili naše delovanje na projektu MEK PE DOLESTAR. Prisoten je bil tudi romski zaupnik. Predstavniki ZRRS so dobro seznanjeni s problematiko zlorabe PAS v romskih naseljih. Povdarili so, da se problematika poslabšuje in da vedno mlajše osebe posegajo po PAS. Romska skupnost ne ve, kako se odzvati in kaj lahko naredijo za izboljšanje stanja. Uživanje drog in PAS je zelo razširjeno med prebivalci romskih naselji, tako je postalo moderno in frajersko, če tudi mladi posegajo po PAS. Poznajo primere otrok, ki uživajo PAS.

Dogovorili smo se za organizacijo dogodka osveščanjav romskih naseljih in romskih družin v okviru A3.

 RDRV in ZRRS smo se na srečanju dogovorili tudi za podporo delovanju in zaščito romskega zaupnika na terenu. Ugotovili smo, da je potreba individualna obravnava in zgodnje osveščanje ter informiranje družin za preprečevanje in za zmanjševanje zlorabe PAS.

Izvedba projekta Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem je podprta s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

 

SESTANEK DRPD NOVO MESTO

Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

Datum: 18. 5. 2022

DRPD NM vodi dnevne centre za otroke in za romske otroke v večjih romskh naseljih. S strokovnim osebjem so dnevno prosotni in v stiku z romsko skupnostjo in mladimi ter otroci. Zaznavajo porast zlorabe drog v zadnjih letih in predvsem posledic, ki jih puščajo na posameznike in skupnost. Razpečevanje drog (v naseljih in med spološno populacijo) je oblika preživljanja in pridobivanja zaslužka mnogih mladih. Ugotovili smo, da strokovni delavci niso dovolj usposobljeni za delo z osebami s težavami s PAS in se dogovorili za sodelovanje ter organizacijo skupnih dogodkov ozaveščanja. Dogovorili smo se za organizacijo dogodka osveščanjav romskih naseljih in romskih družin v okviru A3.

Izvedba projekta Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem je podprta s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

 

UDELEŽBA NA STROKOVNEM POSVETU: Ali od mladostnikov zahtevamo preveč? 

Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

Datum: 7. 6. 2022

Obdobje epidemije je na vsakogar močno vplivalo. Vsi smo bili postavljeni v novo realnost, ki pa se je zdela dostikrat nerealna. Mladostniki so bili soočeni s situacijo, ki je zahtevala njihovo večjo odgovornost, samostojnost, samodisciplino, morda malo bolj poglobljeno razmišljanje o sebi, soočeni so bili s stresom in zahtevami, ki jim morda niso bili kos... Za dosti mladostnikov je bilo to preveč obremenjujoče, kar se je odrazilo na različne načine. Od tu vprašanje ali smo od njih zahtevali preveč? Morda ne... Katere so pravzaprav vrednote današnjih mladostnikov, kaj je mladostniku dandanes sploh pomembno in kakšna je pri tem naša vloga oz. namen našega delovanja?

Na strokovnem posvetu smo sodelovali tudi predstavniki RDRV in  podali vpogled v izvedene  mladinske aktivnosti društva s poudarkom na projektu MEK PE DOLESTAR: Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem. Prav tako je bil z nami tudi romski zaupnik, ki je podal vpogled v svoje delovanje in izkušnje s terena.

Posvet bo 7.6.2022, ob 9.00 uri, v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto.

Izvedba projekta Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem je podprta s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

 

SPLETNI SESTANEK s PREDSTAVNIKI NIJZ

Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

Datum: 11. 6. 2022

10. junija smo organizirali spletni sestanek s predstavniki Nacionanega inštituta za javno zdravje  o problematiki porasta uporabe drog in PAS med mladimi Romi. Po predstavitvi aktivnosti v projektu MEK PE DOLESTAR ter problematike in predstavitvi stanja s terena, smo ugotovili, da so ključne organizacije za javno zdravje, kamor sodi problematike zlorabe PAS slabo seznanjene z realnim stanjem in nimajo pravega vpogleda v dogajanje v romskh naseljih. Dogovorili smo se o medsebojnem obveščanju o problematiki. Osveščanje  in mreženje ključnih inštitucij s področa javnega zdravja in preventive sodi med ključne cilje našega delovanja v projektu MEK PE DOLESTAR in lahko doprinese k sistemskem  in dolgročnem pristopu za izboljšanje stanja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Izvedba projekta Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem je podprta s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA ZAPOSLENIM v VEČNAMENSKIH ROMSKIH CENTRIH

Datum: 23. 6. 2022

Predstavnik društva RDRV in koordiantor projekta MEK PE DOLESTAR se je udeležil strokovnega srečanja, kjer bo predstavil projekt MEK PE DOLESTAR zaposlenim na projektu Večnamenski romski centri, ki ga vodi Center za šolske in obšolske dejavnosti Slovenije, CŠOD. CŠOD opravlja pomembno neposredno delo pri spremljanju mladih v romskih naseljih v Sloveniji zato se zavedajo porasta problematike. Dogovorili smo se za vzajjemo informiranje in organizacijo dogodkov osveščanja prebivlacev romskih naselij. Dogovorili smo se tudi za dolgoročnejše sodelovanje, tako je CŠOD podalo partnersko podporo pri prijavi programa zmanjševanja zlorabe PAS na JR Ministrstva za zdravje za obdobje 3 let. Dogovorili smo se za organizacijo dogodka osveščanjav romskih naseljih in romskih družin v okviru A3.

Izvedba projekta Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem je podprta s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

 

 

Skupaj s partnerji smo pripravil program za krepitev in varovanje  zdravja: Zmanjševanje uporabe psihoaktivnih substanc med mladimi Romi v Sloveniji 

Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

Datum: 30. 6. 2022

Zavedanje o problematiki zlorabe PAS, težave pri učinkovitem delovanju ter pomanjkljiva usposobljenost strokovnih delavcev, ki delujejo na terenu so nas spodbudili k pripravi programa Zmanjševanje uporabe psihoaktivnih substanc med mladimi Romi v Sloveniji  in oblikovanju prijave na JR Ministrstva za zdravje. Program izhaja iz dobrih praks in ugotovitev razvitih v projektu MEK PE DOLESTAR in se nadgrajuje s strokovmimi vsebinami na nacionalni ravni.

Prepoznana problematika in želja po bolj učinkovitem delovanju je vodila v sestavo širokega in konstruktivnega partnerstva za izvajanje programa, ki vključuje Center za socialno delo NM in Bela krajina, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, društvo Projekt ČLOVEK in dve romski organizaciji Romsko društvo Ternipe in Romsko društvo Mavrica. Zastavljeno partnerstvo je premišljeno in v sodelovanje vključuje najbolj kompetentne partnerje za doseganje cilja, ki je zmanjšanje zlorabe PAS  v romski skupnosti. Vsak partner bo dodal v program  področje delovanja v katerem je najbolj izkušen in strokoven, tako lahko zagotovimo prave in sinergetične učinke so/delovanja, za katerega se bomo trudili, da bo aktivno tudi po zaključku 3 letnega programa. Projekt bo vodila romska organizacija RDRV in pomeni pomemben korak k odgovornem prevzemanju pobude za dolgoročno izboljšanje stanja.

Izvedba projekta Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem je podprta s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

 

Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o predoziranjih zaradi drog opozarjamo na problematiko zlorabe drog v romskih naseljih

Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

Datum: 31. 8. 2022

V Romskem društu Romano veseli opozarjamo na perečo problematiko zlorab drog med Romi v romskih naseljih. Opažamo, da postaja problematika v zadnjih letih vedno hujša.  Naselja postajajo vse bolj obremenjena z različnimi psihoaktivni substnacami, ki so tudi vedno bolj dostopna vsem generacijam prebivalcev. 

V društvu pozivamo pristojne državne in lokalne inštitucije ter organizacije, in druge deležnike ki se ukvarjajo s preprečevanjem zlorabe PAS, naj s svojimi programi in pomočjo odvisnikom vstopajo tudi neposredno v romska naselja. Prav tako predlagamo, da naj bolj aktivno nasljavljajo romsko skupnost z vidika preventivnih dejavnosti preprečevanja zlorabe PAS predvsem med mladimi. 

Izvedba projekta Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem je podprta s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

 

Pripravljamo letak MED DOVA! ODLOČINI PE MURINE KOKORO

Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

Datum: 15. 9. 2022

V okivru projekta MEK PE DOLESTAR!  pripravijmo skupaj s partnesko organiziacijo Društvo Projekt Človeki dvojezični letak z osnovnimi informacijami o možnostih pomoči romskega zaupnika.

Droga terne Rome vodini du odvisnost ka povzročini phare težave leske, družinake i sarenge romenge.

 

MEK DOVA! ODLOČINI PE MURINE KOKORO

 

ZU PRVO KORAKO PO DROM DU NORMALNO ŽIVLJENJI POMOZINLA ROMANO ZAUPNIKO. SVETOVINLA I BIČHALELA TU KU ČAČE STROKOVNJAKI KA TUKE PONUDINENA STROKOVNO PODPORA DA PE ODVADINE DROGATAR.

 

MA ĐAKER! VALE AKHAR!       

051 650 459  

(sakon dive od 10.00 đi 13.00 uri)

 

 

DVIG OZAVEŠČENOSTI MLADIH ROMOV IN ROMSKIH DRUŽIN O NEVARNOSTI ZLORABE PAS IN ALKOHOLA TER INFORMIRANJE O PODPORNIH ORGANIZACIJAH

Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

Datum: 1. 10. 2022

Nadaljujemo izvajanje aktivnosti za preprečevanje zlorabe PAS med mladimi Romi na Dolenjskem. 

Skupaj s partnerskima organizacijama Zavod Mavrični bojevniki, RD Ternipe izvajamo delavnice osveščanja za romsko skupnost v romskih naseljih in v okoljih, kjer se zbirajo mladi Romi. Aktivnost izvajamo z namenom dviga poznavanja problematike zlorabe PAS in alkohola ter poznavanja podpornih organizacij v regiji, ki delujejo na področju zlorabe in preprečevanja zlorabr PAS. 

Pripravili smo anketni vprašalnik, s katerimi bomo merili poznavanje udeležencev pred in po zaključenem dogodku.Zbrane odgovore bomo analizirali in predstavili rezultate.  Predhodno bomo opravili krajše obiske nekaterih družin in naselij in tako dodatno najavili dogodek. Dodatno bomo vključili mrežo organizacij, ki delujejo na lokacijah v romskih naseljih. Izvedli bomo 10 dogodkov za dvig ozaveščenosti in vključili vsaj 200 posameznikov. Zbrane anketne vprašalnike bomo analizirali in zaključke uporabili pri oblikovanju nadaljnjih aktivnosti v projektu.

Izvedba projekta Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem je podprta s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

POZIV KANDIDATOM ZA VOLITVE PREDSEDNIKA/CE REPUBLIKE SLOVENIJE

Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

Datum: 21. 10. 2022

Spoštovane kandidatke in kandidati na volitvah za položaj  predsednika/ce RS.

Državljani in državljanke, ki predstavljamo romsko skupnost v Sloveniji vas pozivamo, da pri opravljanju predsedniške funkcije posvetite dodatno pozornost najbolj ranljivim in ogroženim. Želeli bi, da aktivno delujete za izboljšanje položaja najbolj potrebnih pomoči in predvsem tistih, sodijo med najbolj ogrožene ter diskriminirane državljane.  

Opozorili bi vas radi na problematiko, ki ostaja na ravni države povsem spregledana. V zadnjih letih zaznavamo znotraj romske skupnosti vedno bolj prisotne in dostopne različne prepovedane droge in psihoaktivne substance. Negativen trend vodi v krog odvinosti vedno več oseb in globoko zaznamuje posameznike, družine in celotno skupnost. Resorni organi ostajajo nemočni in neučinkoviti zaradi različnih vzrokov oz jim ostajajo samo najbolj restriktivni ukrepi. 

Pozivamo vas, da se pri svojem delu predsednika/ce VSEH državljank in državljanov, zavežete k pozitivnemu delovanju za izboljšanje položaja romske skupnosti in predvsem k spodbujanju nujnega ukrepanja države za učinkovito preprečevanje problematike zlorabe prepovedanih drog med Romi.

Izvedba projekta Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem je podprta s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

 

PRIROČNIK O DELU ROMSKEGA ZAUPNIKA

Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

Datum: 24.10.2022

Romsko društvo Romano veseli skopaj s partnerji v projektu pripravlja poseben priročnik o delu romskega zaupnika z mladimi romskimi odvisniki. Razvoj nove storitve Romskega zaupnika za preprečevanje zlorabe PAS je eden glavnih rezultatov zaradi katerega je bil projekt podprt s strani Programa ACF.

V dokumentu bo predstavljeno delo romskega zaupnika z romskimi odvisniki tako z vidika metodologije dela s ciljno populacijo kot z organizacijskega vidka – kaj organizacija potrebuje, če želi implementirati storitev. 

Dokument oz. priročnik bo zajemal celovito predstavitev in napotke za vzpostavitev storitve in delo z romsko populacijo. Zagotavljal  bo potrebne informacije tako s programskega oz. vsebinskega vidika kot tudi z vidika potreb organizacije za implementacije storitve romskega zaupnika in ponudil odgovore na zastavljena vprašanja kot je:

-        Zakaj je potreben romski zaupnik,

-        Kakšna je njegova vloga, kaj dela in kako

-        Kako dela z romsko populacijo oz. romskimi odvisniki

-        Zakaj dela na takšen način oz. zakaj se dela drugače,

-        Zakaj je pomembno vzpostavljnje zaupanja, kako vzpostaviti zaupanje

-        Kaj je za delo romskega zaupnika potrebno, kdo mu pri tem pomaga,  s kom se povezuje, kakšna je podpora…

-        Kakšna znanja oz. kompetence ima oz. kaka oseba je primerna za romskega zupnika in zakaj

-        Finančna ocena implementacije storitve, kje so možni viri financiranja

-        Kaj potrebuje NVO, če želi v svoj program dela z odvisniki vključiti romsko populacijo

-        Kje so ovire pri delovanju romskega zupnika in kako jih premagovati

 

SVETOVNI DAN OTROKA in POZIV NOVOIZVOLJENIM LOKALNIM OBLASTNIKOM ZA SKRB IN ZAŠČITO OTROK

Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

 

Datum: 20.11.2022

Svetovni dan otroka, 20.11., je dan, ko države podpisnice Konvencije o otrokovih pravicah obnovijo zavezo za uresničevanje otrokovih pravic.  Ta mednarodno zavezujoči dokument državam podpisnicam narekuje, da nacionalno zakonodajo na področju otrokovih pravic urejajo na način, da v ospredje postavijo otroka oziroma njegovo zaščito. Pred 30. leti so v Organizaciji Združenih Narodov sprejeli najpomembnejši dokument za otroke - Konvencijo o otrokovih pravicah. S tem so v svet poslali pomembno sporočilo, da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki pa potrebujejo posebno skrb in zaščito.

Letos sovpada svetovni dan otroka z lokalnimi volitvami županov in mestnih/občinskih svetov. Zato novoizvoljene lokalne odločevalce v JV Sloveniji pozivamo k aktivnem delovanju pri zagotavljanju ukrepov za zmanjševanje problematike zlorabe psihoaktivnih substanc in skrb ter zaščito romskih otrok, ki živijo v romskih naseljih.

V zadnji letih se romska skupnost spopada z vse bolj prisotno in perečo problematiko dostopnosti prepovedanih drog in njihvo zlorabo. Resorne inštitucije na nacionalni ravni so slabo seznanjene s stanjem v romskih naseljih. Bistveno bolje so s problematiko seznanjene lokalne inštitucije in lokalni odločevlci, ki pa imajo pogosto zelo omejene možnosti samostojnega delovanja za izboljšanje problematike oz imajo programe pomoči, ki v romska naselja ne pridejo in jih Romi ne poznajo.

V RD Romano veseli smo v okviru projekta MEK PE DOLESTAR, ki ga financira ACF Slovenija, skupaj s partnerji razvili skupnostno storitev, ki omogoča neposredno delo z mladimi odvisniki neposredno v romskih naseljih. Romsi zaupnik je oseba, ki  z zrednim delom na terenu na lokacijah različnih romskih naselij in drugih lokacij in prostorov, kjer se zadržujejo pripadniki romske skupnosti, razvija poglobljene odnose z različnimi skupinami mladostnikov, družinami in posamezniki s težavami z drogami. Skozi druženje in pogovore razvija zaupljive odnose, nudi zaščito in neposredno nagovarja posameznike, ki imajo težave s PAS.

Namen delovanja je tako v osveščanju širše ciljen skupine kot tudi informiranje in delo s konkretnimi posamezniki, ki imajo težave z zlorabo PAS. Prav tako nagovarja mlade posameznike, ki so vključeni v razpečevanje drog  v naseljih. Skupnostna storitev romskega zaupnika se je izkazala za učinkovito soočanje s problematiko zlorabe drog in, po našem mnenju, potrebuje širšo podporo in nadgradnjo s strani lokalne skupnosti in predvsem lokalnih odločevalcev, ki lahko zagotovijo dodatna sredstva za izvajanje aktivnosti.

PREDSTAVITEV PROJEKTA PODIPLOMSKIM ŠTUDENTOM na PEDAGOŠKI FAKULTETI UL

Datum: 24.11. 2022

Predstavnik društva RDRV in koordiantor projekta MEK PE DOLESTAR se bo udeležil srečanja s podiplomskim študentom na PEF UL, kjer bo predstavil projekt MEK PE DOLESTAR. Predstavitev bo potekala v okviru predmeta Manjšine, neenakost in medkulturni dialog / Minorities, Inequality and Intercultural dialog za podiplomske študente. 

Pedagoška fakulteta UL s svojimi pedagoškimi programi opravlja pomembno delo usposabljanja bodočih pedagogov in tudi delavcev z različnimi manjšinami in  tako tudi z mladimi Romi. Seznanjanje podiplomskih študentov s perečo problematiko in predstavitev delovanja romskega zaupnika lahko pomembno vpliva na zgodnje reševanje zaznane problematike na terenu. 

Izvedba projekta Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem je podprta s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

 

 

 

Povezava na spletno stran ACF Slovenija

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo spletne strani se strinjate z njihovo uporabo. Več o piškotkih.