Rob umetnosti

Trg dela v Sloveniji je za pripadnike romske skupnosti že tradicionalno zaprt in čedalje bolj se zapira tudi za narode bivše SFRJ – Bošnjake, Črnogorce, Albance, Makedonce, Srbe in Hrvate, ki so v Slovenijo prišli zaradi zaslužka. To je sistematičen proces, ki iz moči in vpliva izključuje posamezne skupine prebivalcev in iz posameznikov dela nemočne žrtve. Operacija Rob umetnosti razvija usposabljanja s področju kulture in umetnosti, preko katerih vključene osebe aktivno jemljejo svojo moč nazaj. Z usvajanjem kulturne zavesti in izražanja pridobivajo samozavest, znanja in veščine, ki preprečujejo zdrs v socialno izključenost. 

Teme treh sklopov usposabljanj so: 

  • fuzija veščin filmske in gledališke improvizacije,
  • besedni umetniški izraz skozi kompleksnost družbe in kulture,
  • združevanje stare kulturno zaznamovane reciklažne gradnje objektov in sodobnega načina gradnje z »nadcikliranjem«.

Z inovativnimi metodami izkušenjskega učenja, vzajemnega učenja s so-čutenjem, v preseku znanja in veščin različnih družbenih in kulturnih skupin operacija omogoča, da zaživijo nove predstave o družbeno možnem. 

Za Romsko društvo Romano veseli, ki izvaja operacijo na območju JV Slovenije, Rob umetnosti pomeni tudi novo zaposlitev na področju kulture za pripadnika ali pripadnico romske skupnosti za polni delovni čas na delovnem mestu koordinator operacije. 

FUZIJA GLEDALIŠKE IN FILMSKE IMPROVIZACIJE

Filmsko ustvarjanje zajema raznolike elemente, začenši z učinkovitim narativom, ki mu sledi ustvarjanje zgodborisa, pisanje scenarija, snemanje in montaža, dokler ne ustvarimo zaključnega filmskega izdelka. Udeleženci usposabljanja iz sebe izvabljajo kreativne, literarne, logistične in tehnične veščine, vse ob podpori naših odličnih mentorjev. Filmska produkcija pri nas zajema snemanje s kamero ali telefonom, snemanje zvoka in računalniško montažo. Sledi plasiranje medijskih izdelkov v javnost in iskanje finančnih virov za dejavnost video produkcije. 

Filmske tehnike združujemo z veščinami gledališke improvizacije in ustvarjamo zaključno produkcijo, ki vključuje presedk naučenega s področja digitalne video produkcije in gledališke improvizacije. 

Tehnike gledališke improvizacije ponujajo neizčrpen vir navdiha za različne namene: trening v komunikaciji, utrjevanje vezi v skupini, drugačen način učenja, povečanje socialne občutljivosti. Program omogoča udeležencem aktiven način odzivanja in predelovanja informacij in življenjskih situacij ter jih uči izražanja, javnega nastopanja, kako se znajti v nepričakovanih situacijah. Gre za zabaven način skupinskega dela, ki slavi TUKAJ IN ZDAJ.

Eden najpomembnejših poudarkov impra v naših delavnicah je učenje skozi napake. Napako tako celo slavimo, predstavlja vir navdiha in možnost za spremembo. Spodbuja vrednote, ki so potrebne za vzdrževanje ali gradnjo zrele, odgovorne, samostojne, samozavestne, sočutne, sprejemajoče, ozaveščene, razmišljujoče, iskrene, pogumne in nasploh odprte osebnosti, ki svoje življenje živi kar se da izpolnjeno, samosvoje in suvereno. Fuzija filmske in gledališke improvizacije se bo prikazala v obliki zaključne produkcije.

USTVARJALNO IZRAŽANJE NA PODROČJU BESEDNE UMETNOSTI

Kakšna je razlika med zapeto in zapisano pesmijo? Kako dosežem živost in prepričljivost svoje zapisane zgodbe? Kako napišem zanimiv dialog? Rada bi sestavila pesem, ki se jo da uglasbiti! Kaj pa jezikovne posebnosti in kaj je z njimi? … To je le nekaj izhodišč naših delavnic v projektu ROB UMETNOSTI. Odgovarjali bomo z lastno ustvarjalnostjo, opazovanjem, poslušanjem, refleksijo, igro in raziskovanjem. 

Usposabljanje tematizira besedni-umetniški izraz skozi kompleksnost družbe in kulture: odnos med posameznikom, posameznico in družbo ali skupnostjo, odnos do sveta skozi raznolikost perspektiv, izražanje kot proces osebnostne in skupnostne nadgradnje, pomen občutljivosti za svet, do skupnosti in do druge osebe ter spremljajoče prakse. Logiko in pravila ustvarjalnega procesa bomo spoznavali skozi izkušenjsko učenje. Pesmi in zgodbe bomo združili v zbirki v tiskani obliki. 

SCENARIJ ALTERNATIVNIH OBLIK BIVANJSKE KULTURE

Sklop vključuje informativni in praktični del. Združevali bomo poznavanje stare, kulturno zaznamovane reciklažne gradnje objektov in sodobne načine gradnje z nad-cikliranjem obstoječih materialov in izdelkov. V angleščini se uporablja tudi izraz »upcycling«. Gre za tehnologijo oziroma različne postopke modificiranja starih gradbenih in drugih materialov tako, da zaživijo »drugo« življenje v obliki novega produkta, v našem primeru uporabnega objekta ali začasnega bivališča. 

Seznanili se bomo z različnimi možnimi načini gradnje začasnih bivališč in zatočišč. Ogledali si bomo primere revitalizacije javnih objektov za skupnostno rabo. Izmed obstoječih možnosti bomo izbrali najprimernejši način gradnje oz. prenove. Glede na razpoložljive naravne in druge materiale, namen in lokacijo bomo pripravili načrt gradnje oz. revitalizacije objekta. Načrt bomo realizirali na delovnem taboru, rezultate dela pa javno predstavili. 

Rob umetnosti se izvaja od septembra 2021 do 1. 3. 2023. Najmanj 80 pripadnikov iz robnih skupin se bo opolnomočilo v usposabljanjih ter prejelo potrdila o pridobljenih kompetencah.

Romsko društvo Romano veseli je nevladna organizacija, ki se že 17 let aktivno zavzema za izboljšanje položaja Romov. Nenehno sodeluje s pripadniki narodov bivše skupne države. Društvo ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture. 

Prispeva k aktiviranju pripadnikov romske skupnosti, prispeva k izboljšanju zdravja Romov, raziskuje romsko tradicijo in razvija nove produkte. Naslavlja izboljšanje položaja romskih žensk. Projekte izvaja samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami. 

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo spletne strani se strinjate z njihovo uporabo. Več o piškotkih.